Vlaamse Slotenmakers Unie

Aanwezig: Marc Vandevijver, Xavier Goegebeur, Marc Dhondt, Hans Branswijk, 
Afwezig: Harry Vaesen, Dany Théry, Marc Blondé
Uitgenodigden: Geert Herbots

 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering januari 2016

Verslag werd goedgekeurd.

 

2. Beurs 2017

De lijst van leveranciers enz is nagekeken door Filip Cossement. Na enkele schrappingen is deze goedgekeurd en ondertekend. Hij zal de samenwerking communiseren na inzicht door de VSU.

 

3. Boekhouding

Xavier krijgt de bankkaart en de BTW afrekening.

 

4. Website / Nieuwsbrief

  • Inschrijven voor algemene vergadering is getest en lukt.
  • De interactieve kaart op de website voor slotenmakers te vinden is voor na de algemene vergadering.
  • Er zullen de volgende weken uitnodigingen verstuurd worden naar de leden voor de algemene ledenvergadering op zondag 20/3/16 in Bertem..

 

5. Project Erkenning

Dit is lopende maar de termijn is niet bekend. Er kunnen nog steeds reacties van andere partijen komen, dit heeft ook een invloed op de termijn. Misschien is er nieuws voor de zomer.

 

6. Algemene ledenvergadering voorbereiden

  • De onthaalmap word nagekeken:
  • Punt 15 verkiezingen schrappen, dit is voor volgend jaar.
  • Drukwerk VSU: Xavier gaat eens horen bij de zoon van Marc Blondé om ons drukwerk op te halen.
  • Inschrijvingen algemene vergadering tot 1 maart.

 

7. Allerlei

  • Afrekeningen 2015 doorsturen naar Xavier
  • Er worden folders S3 aangevraagd op de site, deze zijn enkel verkrijgbaar voor S3-leden.

 

8. Volgende vergadering

De volgende bestuursvergadering zal doorgaan op zondag 20 maart 2016 in Bertem om 9:00.

Bestuursvergadering VSU, 04 februari 2016, Sint-Niklaas

Verslaggever: Marc Dhont

Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap