Vlaamse Slotenmakers Unie

Over ons

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het VSU is het informeren van onze leden over alles wat de professionele slotenmaker aanbelangt.

Ook kan u, beste bezoeker, wanneer u een slotenmaker zoekt, hier terecht. U kan een professionele slotenmaker vinden in uw provincie of gemeente.

  • Er worden voorlichtings- en info/demo avonden georganiseerd.
  • 4 maal per jaar wordt een nieuwsbrief uitgestuurd.
  • En onze eigen blog om u nog beter én vlugger te informeren.

Alles wat te maken heeft met de wereld van de professionele slotenmaker word op de website behandeld:

  • evolutie i.v.m. de wetgeving
  • nieuwe producten
  • verslagen van activiteiten
  • en nog veel meer...

Ideeën, artikels, positieve of negatieve kritiek zijn steeds welkom op het VSU-secretariaat of in onze mailbox. Een deeltijdse bediende voert de administratieve taken uit in samenspraak met de secretaris, de penningmeester en de overige bestuursleden.

Wij hopen aldus nog professioneler te kunnen werken en zo onze voornemens te kunnen uitvoeren.

Wij hopen dat U iets kunt opsteken van deze website en dat u deze blijft bezoeken om de talrijke informatie te raadplegen.

Misschien tot binnenkort op één van de VSU-activiteiten.

Collegiale groeten,

VSU Bestuur

[gallery]

 

Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap