Vlaamse Slotenmakers Unie

Technisch reglement

Download als PDF in het Nederlands en in het Frans.

1. Technische voorschriften algemeen.
1.1. De gevelelementen in het algemeen moeten minimum 3 minuten kunnen weerstaan aan een poging tot inbraak, uitgevoerd met een schroevendraaier (of iets gelijkaardigs) of een griptang.
1.2. De Plaatser doet hier verificatie van aan de hand van geldige documenten, geldige rapporten of verslagen of op basis van iedere andere verifieerbare informatie. De Plaatser stelt zich borg voor de juistheid van deze informatie.
1.3. De installatie van gevelelementen worden in het algemeen geplaatst in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant -desgevallend de leverancier of invoerder en het verduidelijken van het gebruik.
1.4. De deuren, vensters en keldergaten moeten bestaan uit volhouten kader, metaal of versterkte pvc.
1.5. De Plaatser beoordeelt of de deuren, ramen, keldergaten of de gevelelementen in het algemeen voldoende sterk zijn om na plaatsing van de vereiste beveiliging een weerstand van 3 minuten tegen inbraak met gebruik van het gereedschap vernoemt in §1 voor het geheel kan worden gewaarborgd.
1.6. Bij aanwezigheid van glas in het gevelelement is de garantie van weerbaarheid tegen inbraak niet verworven voor het aanwezige glas.
2. Technische voorschriften per gevelelement.
2.1. Deur
  Moet voorzien zijn van een slot met een nachtschoot met minimale uitgedraaide lengte van 20mm en moet voorzien worden van een veiligheidscilinder met boorbeveiliging. Indien min. 2 meerpuntsluitingen min. 20mm uitkomen mag de nachtschoot uitdraag < 20mm zijn.
 

De cilinder van een deur dient steeds te worden beveiligd met een veiligheidsrosas of veiligheidsbeslag met min. twee bevestigings punten verankert aan de binnenzijde van de deur, normaal met metaal schroeven M5 of M6. 

Bij aluminium deuren waarbij cilinder max. 2mm uitsteekt en waarbij de cilinder volledig in gefreesd met max. 2mm spatie is een rosas of veiligheidsbeslag niet nodig.

  De metalen sluitplaat moet een minimum dikte hebben van 3mm (of 2mm voor opdekdeuren, dit op de zijde van de opdek). Het is aangewezen de metalen sluitplaat te bevestigen met schroeven met een minimum een diameter van 5 mm en een minimale lengte van 40 mm.
  De nachtschoot moet minimum 20mm uitkomen, bij meerpunt sluitingen moet ook een van de sluitingen 20mm uitkomen.
  Indien de deur naar buiten draait, dient men de scharnieren te voorzien van dievenpinnen.
  Indien de deur naar binnen draait, dient men de scharnieren ook te voorzien van dievenpinnen. Dit indien de scharnieren niet de nodige weerstand bieden.
2.2. Tuimel- & Valramen (draaiend rond een centrale as)
  Indien het raam een oppervlakte heeft van groter dan 1⁄4 m2, worden er twee afsluitbare oplegsloten geplaatst. De twee oplegsloten kunnen worden vervangen door een stalen baar voorzien van een slot.
  Indien het raam kleiner is dan 1⁄4 m2, wordt er één afsluitbaar oplegslot geplaatst.
  Een scharnierbeveiliging zal geplaatst worden indien nodig.
2.3. Schuifvensters
  Buiten het eigen sluitsysteem zal er ook een extra oplegslot met sleutel worden voorzien. 2.4. Vensters kip/draai type.
  Als deze geen sierijzerwerk bevat zal er een oplegslot met sleutel worden geplaatst.
  Indien het raam hoger en/of breder is dan 1m2, worden er twee oplegsloten geplaatst.
  Indien het raam kleiner is dan 1/2m2 en niet is voorzien van een traliehekwerk, dient er één oplegslot te worden geplaatst.
  Een scharnierbeveiliging zal geplaatst worden indien nodig.
2.4 Vensters kip/draai type met sleutel
 

Als deze geen sierijzerwerk bevat zal er een oplegslot met sleutel worden geplaatst.

  Indien het raam hoger en/of breder is dan 1m², worden er twee oplegsloten met sleutel geplaatst.
  Indien het raam kleiner is dan 1/2m² en niet is voorzien van een traliehekwerk, dient er één oplegslot met sleutel te worden geplaatst.
2.5. Vensters met vaste en opendraaiende vleugel.
  De opendraaiende vleugel dient te worden beveiligd zoals voorzien onder 2.4.
2.6. Kelderopening
  Kelderramen : zoals bij vensters
  Kelderdeksels of roosters < 500 mm x 500 mm vergrendeling door één zware ketting voorzien van een spanschroef of hangslot en een stevige muurverankering.
  Kelderdeksels of roosters > 500 mm x 500 mm vergrendeling door twee stangen voorzien van een stevige muurverankering of vergrendeling door twee zware kettingen voorzien van een spanschroef of hangslot en een stevige muurverankering.
2.7. Garagepoorten
  Naar gelang het type van garagepoort worden specifieke vereisten naar voor geschoven. Dit om de zwakke punten van de diverse systemen te beveiligen en de inbraakwerendheid te verhogen. Wanneer een garagepoort onvoldoende kan worden beveiligd, is het aangewezen de eerste binnendeur van de woning tegen inbraak beveiligen.
2.7.1. Kantelpoorten
  Voor het beveiligen van ingebouwde loopdeuren (steeds naar buiten draaiend) zie deuren 2.1.
  Het sluitmekanisme (horizontaal of vertikaal) moet tenminste twee sluitingen bevatten.
  Een bijkomend oplegstangenslot wordt bijgeplaatst indien het initiële sluitwerk niet beantwoord aan de 3–minutenregel.
2.7.2. Gemotoriseerde garagepoorten
  Elektrische bediende poorten worden voorzien van stroomonderbreker door middel van een afstandbediening of continu wisselende veiligheidscode klavier.

Aanbeveling.

Het is aan te bevelen ingeval van elektrische aandrijving van de motor, een motor te plaatsen welke blokkeert ingeval van stroomonderbreking.

Het is aan te bevelen om in het geval van verticale garage schuifpoorten, in de twee geleiders zijdelings van de poort, een hangslot te plaatsen om ongewild openen te voorkomen. Deze handelswijze voorkomt dat de garagepoort kan gebruikt worden als vluchtweg.

Deze aanbevelingen maken geen deel uit van de voorschriften van het S3 certificatie schema.
3. Technische voorschriften inzake te gebruiken materialen.
3.1. De toegelaten materialen in het kader van de S3 zijn opgesomd in de lijst opgenomen in het addendum . Deze materialen dienen gecertificeerd te zijn door officiële instanties van het land van herkomst. Deze certificatie dient te zijn weerhouden door de officiële Belgische instanties als privé – instanties (ANPI-BOSEC)

De erkenningen als SKG, A2P, VDS worden in het kader van het S3 certificatie schema weerhouden. Deze kunnen aangevuld worden met nieuwe erkenningen.

Deze lijst wordt aangepast in functie van de evoluties op de markt. Het is het bestuur van de beroepsfederaties welke de lijst opmaakt.

Minimaal eenmaal per jaar dient deze lijst te worden nagekeken en zonodig worden aangepast.
3.2. De aanvragen voor het opnemen van een product of materieel worden gericht aan het bestuur van de beroepsfederaties. De aanvrager stelt hiertoe een dossier samen met technische informatie over het product alsook de nodige bewijsstukken om aan te tonen de het materieel voorwerp van de aanvraag voldoet aan de eis van 3 minuten weerstand zoals hierboven omschreven.

Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap