Vlaamse Slotenmakers Unie

Aanwezig: Marc Vandevijver, Xavier Goegebeur, Marc Dhondt, Hans Branswijk, Marc Blondé
Afwezig: Harry Vaesen, Dany Théry
Uitgenodigden: Geert Herbots, Christine Vastenavondt (MEMO)

 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering november 2015

Geen verslag. Er was geen rechtsgeldige vergadering.

 

2. Beurs 2017

Geert heeft het voorstel van Filip Cossement voor een eventuele samenwerking aangepast. De aanpassingen worden overlopen en het bestuur gaat akkoord om dit voorstel aan Filip over te brengen.

Het contract is nu klaar voor ondertekening.

 

3. Boekhouding

Marc Blondé heeft een afschrift mee van de balans.

 

4. Website / Nieuwsbrief

Er komen regelmatig aanvragen binnen van nieuwe leden die niet of te traag behandeld worden. Xavier gaat hier een deel van op zich nemen om deze aanvragen sneller te behandelen.

Het ontslag van de voorzitter zal bekend gemaakt worden in januari, de tekst zal voorbereid worden en verschijnen samen met een oproep om nieuwe bestuursleden aan te trekken.

 

5. Ledenwerving / Sponsor

/

 

6. Ledenlijst

De lijst wordt aangepast.

 

7. Lissabon / ELF

Geert heeft deze conventie bijgewoond. Er werd vooral gedebatteerd over het feit of ELF achter het standpunt van certificatie of erkenning binnen een wettelijk kader moest staan. Er werden ook contacten gelegd met Nederland om samen een kluizendag te organiseren.

 

8. Erkenning

Marc Vandevijver gaat Jef Schroten contacteren voor de stand van zaken.

 

9. Allerlei

 

  • Beste slotenmaker van Belgie: dit idee zal voorgelegd worden op de algemene vergadering.
  • De algemene ledenvergadering zal doorgaan op zondag 20 maart 2015 in Bertem.
  • ANPI: de VSU is niet tevreden over de manier van werken bij ANPI.

 

 

10. MEMO

Christine Vastenavondt is uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over MEMO. Dit is een telefooncentrale die op verschillende wijzen van toepassing kan zijn voor het VSU en zijn leden. Hierover gaat het VSU verder brainstormen op een extra vergadering dinsdag 15/12/15.

 

11. Volgende vergadering

De volgende bestuursvergadering zal doorgaan op dinsdag 15 november 2015 in Sint-Niklaas om 19:00.

 

 

Bestuursvergadering VSU, 03 december 2015, Sint-Niklaas

Verslaggever: Marc Dhont

Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap