Vlaamse Slotenmakers Unie

Aanwezig Bosny Alain

Marc Cleymans (Ondervoorzitter), Marc Van De Vijver (Secretaris),

Xavier Goegebeur (Penningmeester), John Verniers, Sally Van Aelst

 

Dagorde

Punt

Spreker

1

Welkom

Alain

2

Goedkeuring vorig verslag

Geen opmerkingen

Allen

3

Stand van de boekhouding/Facturen

Lidgelden zijn verstuurd nog 14 open

Sponsers einde januari

Colson wil geen lid meer zijn

Boekhouding werd ingediend

Crelan 21884€     Spaar rekening 34981€

Online  december 963 bezoekers

Stijging

Google adw  iets meer dan vorige maanden

Seo  slotenmaker staan op 4

2022     6082 klikken

Google wordt strenger en strenger

 

Xavier

4

Stand van zaken Fod Economie ivm certificering

Er is een moeilijke comunicatie met Anpi

Elisa heeft op het einde van jan een afpraak met Anpi

De andere groep heeft punten aangehaald  maar worden niet weerhouden

Gedragscode wordt behouden zoals ze is

Certificatie  procedure   wordt behouden

 

 

5

New Security 2023

Verschillende kleine artikels zullen aangemaakt worden

Banners zullen aangemaakt worden

Marc sluit woensdag af Alain en Marc zullen aanwezig zijn 2 dagen;

Xavier zorgt voor eencomputer voor inschrijving en een voorstelling op tv

 

6

Klacht Huys Gina

Marc  mailt naar de Gina en FOD

 

7

Nieuwjaarsreceptie

 

8

Nieuwe tarieven voor interventie voor parket

 

9

Onthaalmap  nakijken ok

 

10

Bestuurs verg 9 feb 2023

 

 

   

 

Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap