Vlaamse Slotenmakers Unie

Persbericht: kwaliteitsmerk S3 werd toevertrouwd aan ANPI

Persbericht: kwaliteitsmerk S3 werd toevertrouwd aan ANPI

Sinds 1 januari 2010 werd het beheer van het kwaliteitsmerk S3 door de twee Belgische federaties van slotenmakers, de Fédération Nationale des Serruriers (FNS) en de Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU), toevertrouwd aan ANPI, Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding. Het merk S3, dat 3 jaar geleden werd opgericht, laat toe aan de burger te bevestigen dat de slotenmaker waarop hij een beroep doet, over de nodige bevoegdheid en ervaring beschikt, maar ook dat deze beantwoordt aan de ethische criteria die dit specifieke vak vereist. Sinds zijn oprichting werd dit vrijwillige initiatief gesteund door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Om het neutrale en onpartijdige karakter van het merk S3 te versterken, hebben de twee beroepsfederaties, de FNS en de VSU, eigenaars van het merk, besloten om de opdrachten voor de controle van de naleving van de kwaliteitsregels toe te vertrouwen aan een geaccrediteerde inspectie- en certificatie-instelling. Ze hebben hiervoor ANPI vzw gekozen, de Belgische referentie op het vlak van brand- en diefstalpreventie.

Deze actie ligt in de lijn van de doelstellingen van de Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken die onder andere de verbetering van de beveiliging van woningen beogen door het uitwerken van doeltreffende middelen tegen inbraak. Behalve het feit dat een betere beveiliging van een woning niet noodzakelijkerwijs grote investeringen vereist, bieden deze eveneens de mogelijkheid om te genieten van een fiscale stimulans, die kan oplopen tot 690 EURO per jaar. Wanneer men weet dat meer dan 80% van de diefstallen gepleegd worden door "amateurs", dat een weerstand van 3 minuten volstaat om de dieven te ontmoedigen, en dat meer dan 70% van de inbraken eenvoudigweg gebeurt via minder goed beveiligde deuren en ramen, begrijpt men beter de noodzaak om een beroep te doen op bevoegde slotenmakers.

Deze nieuwe kwaliteitscertificatie op het vlak van diefstalveiligheid sluit ook aan op het preventiebeleid dat gevoerd wordt door Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, waarvoor ANPI optreedt als technische expert.

De certificatieregels en de lijsten van gecertificeerde slotenmakers kunnen geraadpleegd worden op de website van ANPI in de rubriek "Gecertificeerde producten en diensten".

Alle bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Divisie Certificatie van ANPI:

asbl ANPI vzw
Divisie Certificatie
Aarlenstraat 15
B–1050 Brussel
Belgium

T +32 2 234 36 10
F +32 2 234 36 17
cert@anpi.be

Download het persbericht als PDF

 

Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap