Vlaamse Slotenmakers Unie

Wetswijziging fiscaal voordeel inbraakbeveiliging

De belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand bedraagt op dit ogenblik 50% van de gedane uitgaven (zonder dat de vermindering per belastbaar tijdperk meer kan bedragen dan - nog te indexeren - € 500 per woning). Dit percentage wordt verlaagd naar 30% (wijziging art. 145/31, al. 3 WIB 1992). Geplande inwerkingtreding: de uitgaven die werkelijk worden betaald tijdens een belastbaar tijdperk verbonven met aanslagjaar 2013 of een later aanslagjaar.

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd ten laste van echtgenoten of wettelijk samenwonenden, zal de omdeling van de belastingvermindering voortaan ook gebeuren in alle gevallen evenredig "in functie van het belastbaar inkomen van elk der partners ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van beide partners.

Download hier het volledig artikel.

Bron: FISCOLOOG, 1305, 22-08-2012.

 

 

Reageer op dit bericht
wordt niet zichtbaar gemaakt
 

 

Om zeker te zijn dat u geen robot bent.
 
 

 


Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap