Vlaamse Slotenmakers Unie

Inbrekers komen vaak makkelijk binnen

Het Nederlandse tijdschrift Beveiliging meldt dat uit onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) blijkt dat meer dan 40 procent van de achterdeuren zo slecht beveiligd is dat inbrekers met slechts enkele handelingen binnen één minuut binnen kunnen zijn. Vooral huurwoningen zouden geliefd zijn bij inbrekers.

Een van de oorzaken zijn ondeugdelijke sloten. Vooral in oudere woningen zitten vaak nog sloten die met een schroevendraaier en een grote tang makkelijk open te breken zijn. Dat is vooral bij huurwoningen zo, waar bewoners het hang- en sluitwerk als verantwoordelijkheid van de verhuurder beschouwen. Er wordt daarom vaker ingebroken in wijken waar veel huurwoningen staan dan in wijken met vooral koopwoningen.

37 procent van de huurders is voorstander van collectieve vervanging van sloten door hun verhuurder. Maar slechts een kwart hiervan is bereid hiervoor een huurverhoging te betalen. Volgens landelijk projectleider Woninginbraak Sybren van der Velden, is het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan inbraakpreventie. Inbrekers zitten volgens hem niet stil en worden steeds inventiever. Inbreken met behulp van een schroevendraaier of koevoet komt nog steeds veel voor. Maar ook ‘flipperen’ is een veel voorkomende modus operandus. 

 

De Nederlandse overheid nam onlangs trouwens twee opvallende maatregelen om woninginbraken aan te pakken.

Zo werd de burgemeester van Zoetermeer door  minister van Veiligheid en Justitie voorgesteld als de nieuwe, landelijke ambassadeur voor de aanpak van woninginbraken. De minister kondigde tevens aan dat zijn ministerie gemeenten gaat ondersteunen die samen met woningcorporaties meer willen investeren in inbraakpreventie van huurwoningen. Zijn departement maakt hiervoor twee miljoen Euro vrij.

Afhankelijk van het aantal verzoeken vanuit gemeenten en het aantal verbeteringen dat per woning moet worden doorgevoerd, hoopt de minister met zijn ondersteunende maatregelen in 2016 zo’n 25.000 woningen beter te hebben beveiligd. Het gaat hierbij om het beter beveiligen van woningen in zogenoemde meerjarige ‘hotspots’ van woninginbraken. Gemeenten kunnen naast huurwoningen daarin ook koopwoningen meenemen. De minister stelt hiervoor het komend jaar maximaal twee miljoen euro beschikbaar. Dat maakt dat er met de cofinanciering in totaal vier miljoen beschikbaar komt.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zet vol in op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit doet het ook met de Postbus 51 campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ en ‘Harm Alarm’. Ook de politie rekent de zogenaamde High Impact Crimes, waartoe inbraken worden gerekend, tot hun topprioriteit. Daarnaast ondersteunt het ministerie de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken. Met zijn ondersteuningsprogramma wil minister Van der Steur het animo van de corporaties om te investeren in betere beveiliging van huurhuizen vergroten. Tevens roept hij gemeenten, woningcorporaties, politie en het bedrijfsleven op de handen ineen te slaan.

 

Reacties
  • Sloten
    (28/12/15 - 10u08)
    Erg leuk blog! Zelf ben ik ook slotenmaker in Amsterdam en kan dit zeker beamen. De maatregelen die de Nederlandse overheid nam heeft de pieken in het aantal woninginbraken met zo'n 30% doen dalen.
    Reageer op dit bericht

 

Reageer op dit bericht
wordt niet zichtbaar gemaakt
 

 

Om zeker te zijn dat u geen robot bent.
 
 

 


Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap